Zapraszamy do współpracy
z gwarancją perfekcji

Sprzęt budowlany

Dysponujemy sprzętem wysokiej jakości dzięki czemu gwarantujemy rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań.
Oferujemy szeroki zakres prac budowlanych
Podbudowy z mieszaniny kruszyw na bazie odpadów przemysłowych i budowlanych, związanych lepiszczami bitumicznymi oraz spoiwami hydraulicznymi
Przewierty
INFRAKSTRUKTURA
WODNO-KANALIZACYJNA
Budowle
Hydrotechniczne
MOSTY I
KŁADKI KOMPOZYTOWE
MONITORING
i RENOWACJA SIECI
ELEKTRYCZNE
LINIE NAPOWIETRZNE
INSTALACJE
GAZOWE
INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
pompy ciepła
stacje ładowania
sam. elektrycznych
UTRZYMANIE RUCHU W ZAKłADACH PRACOWNICZYCH
Zaufali nam
Wszelkie prawa zastrzeżone © projekt i wdrożenie Agencja Lemar Agencja Lemar Gliwice