Zaufali nam najlepsi
teraz pora na Ciebie

Aktualna realizacja - 12.04.2021r.

Przykładowe inwestycje
 • Zakres robót: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnica w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja Koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach.
 • Zamawiający: Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót: 1.398.248,42 PLN.
 • Zakres robót: Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice ul. Czapli i Biegusa.
 • Zamawiający: Urząd Miasta Gliwice
  Wartość robót: 1.533.144,97 PLN.
 • Zakres robót: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych miedzy autostradą A4,ul. Rybnicką potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach.
 • Zamawiający: Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót: 1.164.045,10 PLN.
 • Zakres robót: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2988 S ul.Ludowa z drogą nr 2990 S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku w systemie zaprojektuj wybuduj
 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz Remondis Aqua Sp. z o.o.
  Wartość robót: 2.831.746,05 PLN.
 • Zakres robót: Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybitwy , Zimorodka , Kormoranów w Gliwicach.
 • Zamawiający: Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót: 1.206.021,23 PLN.
 • Zakres robót: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim teren C,D,E ul. Jana Pawła II , ul. S. Źeromskiego , ul. B. Prusa , ul. E. Orzeszkowej ul. Pszowska , ul. Bogumińska , os. 1. Maja.
 • Zamawiający: Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  Wartość robót: 3.175.246,89 PLN.
 • Zakres robót: Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybitwy , Zimorodka , Kormoranów w Gliwicach.
 • Zamawiający: Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót: 1.206.021,23 PLN.
 • Zakres robót: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp, cieków i rzek zaprojektuj i wybudu.
 • Zamawiający: Urząd Miasta Gliwice
  Wartość robót: 1.949.476,41 PLN.
Oferujemy szeroki zakres prac budowlanych
Budownictwo drogowe
podbudowy z przepuszczalnego
betonu kruszynowego
Przewierty
INFRAKSTRUKTURA
WODNO-KANALIZACYJNA
Budowle
Hydrotechniczne
MOSTY I
KŁADKI KOMPOZYTOWE
MONITORING
i RENOWACJA SIECI
ELEKTRYCZNE
LINIE NAPOWIETRZNE
INSTALACJE
GAZOWE
INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
MYCIE INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH
UTRZYMANIE RUCHU W ZAKLADACH PRACOWNICZYCH
OUTSOURCING
PRACOWNICZY
Zaufali nam
Wszelkie prawa zastrzeżone © projekt i wdrożenie Agencja Lemar Agencja Lemar Gliwice