Zaufali nam najlepsi
teraz pora na Ciebie
Aktualne realizacje 2023/2024
 • Zakres robót:
  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej w ramach zadania " Budowa centrum przesiadkowego w rejonie ulic Krakowskiej i Ofiar Katynia w Zabrzu.
 • Wartość robót:
  3 126 999,99 PLN
 • Zakres robót:
  Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi oznaczonej m.p.z.p. symbolem 10KDD na przedłużeniu ul. Jana Brzechwy w Gliwicach (ETAP II).
 • Zamawiający:
  Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
 • Wartość robót:
  1 520 518,32 PLN
 • Zakres robót:
  Roboty budowlane utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Gliwice.
 • Zamawiający:
  Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
 • Wartość robót:
  1 860 000 PLN
 • Zakres robót:
  Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta Gliwice.
 • Wartość robót:
  3 709 156,18 PLN
 • Zakres robót:
  Przebudowa płyty Rynku.
 • Zamawiający:
  Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
 • Wartość robót:
  1 221 908,63 PLN
 • Zakres robót:
  Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul.Jedności, Kolejowej i Zdrojowej w Sosnowcu.
 • Zamawiający:
  Sosnowieckie Wodociągi.
 • Wartość robót:
  1 836 735,26 PLN
 • Zakres robót:
  Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Piłsudskiego w Sosnowcu(od Alei Mireckiegoi do ul. Jastrzębskiej)
 • Zamawiający:
  Sosnowieckie Wodociągi.
 • Wartość robót:
  1 577 124,45 PLN
Wybrane inwestycje
 • Zakres robót:
  Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnica w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja Koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót:
  1 398 248,42 PLN
 • Zakres robót:
  Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice ul. Czapli i Biegusa.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót:
  533 144,97 PLN
 • Zakres robót:
  Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych miedzy autostradą A4,ul. Rybnicką potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót:
  1 164 045,10 PLN
 • Zakres robót:
  Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2988 S ul.Ludowa z drogą nr 2990 S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku w systemie zaprojektuj wybuduj.
 • Zamawiający:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz Remondis Aqua Sp. z o.o.
 • Wartość robót:
  2 831 746,05 PLN
 • Zakres robót:
  Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybitwy , Zimorodka , Kormoranów w Gliwicach.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót:
  1 206 021,23 PLN
 • Zakres robót:
  Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim teren C,D,E ul. Jana Pawła II , ul. S. Źeromskiego , ul. B. Prusa , ul. E. Orzeszkowej ul. Pszowska , ul. Bogumińska , os. 1. Maja.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim
 • Wartość robót:
  3 175 246,89 PLN
 • Zakres robót:
  Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybitwy , Zimorodka , Kormoranów w Gliwicach.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót:
  1 206 021,23 PLN
 • Zakres robót:
  Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp, cieków i rzek zaprojektuj i wybudu.
 • Zamawiający:
  Urząd Miasta Gliwice
 • Wartość robót:
  1 949 476,41 PLN
Oferujemy szeroki zakres prac budowlanych
Podbudowy z mieszaniny kruszyw na bazie odpadów przemysłowych i budowlanych, związanych lepiszczami bitumicznymi oraz spoiwami hydraulicznymi
Przewierty
INFRAKSTRUKTURA
WODNO-KANALIZACYJNA
Budowle
Hydrotechniczne
MOSTY I
KŁADKI KOMPOZYTOWE
MONITORING
i RENOWACJA SIECI
ELEKTRYCZNE
LINIE NAPOWIETRZNE
INSTALACJE
GAZOWE
INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
pompy ciepła
stacje ładowania
sam. elektrycznych
UTRZYMANIE RUCHU W ZAKłADACH PRACOWNICZYCH
Zaufali nam
Wszelkie prawa zastrzeżone © projekt i wdrożenie Agencja Lemar Agencja Lemar Gliwice