EUROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej konstrukcji nawierzchni dla ciągów komunikacyjnych, nawierzchni sportowych, placów zabaw oraz terenów zielonych."

W wyniku realizacji projektu spółka wdrożyła nowy proces technologiczny produkcji innowacyjnej konstrukcji podbudowy z przepuszczalnego betonu kruszynowego. Nowy produkt (1 szt.) stanowi innowację stosowaną w skali kraju w okresie do 3 lat. Wdrożenie opisanych rozwiązań technologicznych zostało umożliwione poprzez zakup 2 sztuk urządzeń produkcyjnych w postaci koparki i koparko-ładowarki. Dodatkowo spółka wramach projektu (w obrębie kosztów niekwalifikowalnych) wdrożyła system CRM dozarządzania relacjami z klientami i pracownikami, który stanowi innowację nietechnologiczną (organizacyjną) w skali przedsiębiorstwa.

Inwestycja została przygotowana w sposób kompleksowy - obejmuje rozwiązania w obrębie zakupu środkówprodukcji, wdrożenie narzędzia TIK wspomagającego zarządzanie oraz wzrostzatrudnienia poprzez utworzenie nowego stanowiska pracy - operatora urządzeń budowlanych. Wynikiem realizacji projektu jest także wejście spółki na nowy rynek zbytu -tj. krajowy w miejsce regionalnego.
EUROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie konstrukcji budowanych nawierzchni drogowych”.

W wyniku realizacji projektu spółka wdroży nowy proces technologiczny produkcji innowacyjnej podbudowy zasadniczej z mieszaniny kruszyw na bazie odpadów przemysłowych i budowlanych, związanych lepiszczami bitumicznymi oraz spoiwami hydraulicznymi. Nowy produkt oraz proces jego produkcji stanowi innowację stosowaną w skali świata w okresie do 3 lat. Wdrożenie opisanych rozwiązań technologicznych zostanie umożliwione poprzez zakup 3 sztuk urządzeń produkcyjnych w postaci rozkładarki gąsienicowej, walca i koparki oraz oprogramowania do kosztorysowania (które stanowi innowację nietechnologiczną - organizacyjną). Inwestycja została przygotowana w sposób kompleksowy - obejmuje kompletny zestaw maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania pod kątem wdrożenia nowego produktu. Wynikiem projektu będzie także wzrost zatrudnienia w spółce o 3 osoby oraz wejście przedsiębiorstwa na nowe rynki zbytu w ujęciu terytorialnym (tj. rynek krajowy).

  • Wartość projektu: 2 644 254,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 967 410,00 PLN
Wszelkie prawa zastrzeżone © projekt i wdrożenie Agencja Lemar Agencja Lemar Gliwice